Reno Grunt

Reno Grunt

Dostępne opakowania

5 L

Najważniejsze zalety

  • wyrównuje chłonność podłoża
  • najwyższa odporność na szorowanie

Krótki opis

RENO GRUNT to wodorozcieńczalny, akrylowy środek służący do gruntowania surowych podłoży budowlanych oraz przygotowania starych, już wymalowanych powierzchni pod następne malowanie dekoracyjne. Znakomicie zmniejsza oraz wyrównuje chłonność podłoży mineralnych, podłoży porowatych i innych malowanych wcześniej ścian i elewacji. Podłoża, które można impregnować tym środkiem to: beton, cegła, płyta gipsowo-kartonowa, systemy termoizolacyjne, ściany gipsowane itp. Produkt nadaje się w zasadzie pod wszystkie farby dyspersyjne i tynki akrylowe, a zwłaszcza pod farby i tynki produkowane pod marką MALFARB

Sposób zastosowania

Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być czyste, bez zabrudzeń i zatłuszczeń.

Przygotowanie produktu:

Przy malowaniu świeżych chłonnych podłoży dopuszcza się rozcieńczenie wyrobu w stosunku 1:1. W przypadku konieczności gruntowego wzmocnienia podłoża mineralnego wyrób nakładać w stanie nierozcieńczonym.

Sposób nakładania:
Środek gruntujący nakładać można pędzlem, wałkiem lub natryskowo.
Przy bardzo chłonnych powierzchniach oraz grubych warstwach przeznaczonych do wzmocnienia najlepszą metodą dobrego zagruntowania jest nakładanie gruntu metodą „mokre na mokre”, co zapewni odpowiednio głębokie wniknięcie RENO GRUNTU do wnętrza podłoża. W takim przypadku wskazane byłoby rozcieńczenie wodą pitną w stosunku 1:1 (większe rozcieńczenie jest wskazane, gdy temperatura przekracza 30ºC lub pracujemy na bardzo wygrzanej powierzchni).

Preperatu nie należy nakładać na zewnątrz podczas deszczu, mgły oraz w temp. poniżej +5ºC, oraz w bardzo wysokich temperaturach przy bezpośrednim nasłonecznieniu.

Dane techniczne

Pobierz

Karta charakterystyki
(PDF)
Atest higieniczny
(PDF)

Nasze marki

Studio Dekoral