Grunt szczepny

Grunt szczepny

Dostępne opakowania

1 L
5 L

Najważniejsze zalety

  • stanowi warstwę izolacyjną
  • wzmacnia podłoże
  • wyrównuje chłonność podłoża

Krótki opis

Grunt podkładowy, szczepno - izolujący o zastosowaniu wewnętrznym i zewnętrznym. Preparat służy do poprawy przyczepności oraz do likwidacji nasiąkliwości średniochłonnych podłoży takich jak podłoża: betonowe, cementowe, gipsowe, gipsowo-kartonowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne. Grunt Szczepny ma zastosowanie pod tynki, jastrychy, tapety, posadzki samopoziomujące i wyrównujące, płytki ceramiczne, wyprawy akrylowe mineralne, szpachlówki oraz kleje. Stosuje się go jako międzywarstwę na powłoki ftalowe, które należy wyrównać lub pomalować wodnymi farbami. Skutecznie poprawia przyczepność kolejnej warstwy (masy szpachlowej lub farby).

Sposób zastosowania

Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być czyste, bez zabrudzeń i zatłuszczeń. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na chłonność podłoża. W przypadku podłoża silnie chłonącego, zniszczonego czy pylącego się należy wcześniej wzmocnić je Activ Gruntem.

Przygotowanie produktu:
Produkt przed użyciem należy dokładnie wymieszać w celu uzyskania jednorodnej konsystencji.

Sposób nanoszenia:

Grunt Szczepny należy nanosić w postaci nierozcieńczonej pędzlem, wałkiem ewentualnie natryskowo jako cienką i równomierną warstwę. Malowanie przeprowadza się w przedziale temperatury od +5°C do +25°C. W przypadku podłoży połyskliwych (np.: powłoka ftalówki) należy ocenić stopień jednorodności połysku/matu po gruntowaniu patrząc w stronę źródła światła pod kątem 45 stopni do ściany. W przypadku znacznej różnicy połysku zaleca się dwukrotne gruntowanie, w celu osiągnięcia równomiernie matowej i równomiernie przyczepnej powłoki. Drugą warstwę można nakładać po 2 godzinach (przy 20°C i 60% RH i wydajności 10m2/l). Aplikacja farby na tak przygotowane podłoże zalecana jest po 4 godzinach od naniesienia gruntu, natomiast nanoszenie mas szpachlowych - po 12 godzinach.

Dane techniczne

Pobierz

Deklaracja zgodności
(PDF)
Karta charakterystyki
(PDF)
Karta techniczna
(PDF)
Atest higieniczny
(PDF)

Nasze marki

Studio Dekoral