Farba podkładowa

Farba podkładowa

Dostępne opakowania

10 L

Najważniejsze zalety

  • zwiększa wydajność farb nawierzchniowych
  • idealne krycie powierzchni
  • doskonały podkład pod farby kolorowe
  • zapewnia oddychanie ścian

Krótki opis

Farba akrylowa PODKŁADOWA przeznaczona jest do gruntowania podłoży silnie chłonących wodę tj.: tynków gipsowych, płyt kartonowo-gipsowych. Może być stosowana do malowania wszystkich podłoży mineralnych w pomieszczeniach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej. Farbę rozcieńczoną w stosunku 1:1 zaleca się do gruntowania nowych, sezonowanych, niemalowanych tynków cementowych i cementowo-wapiennych. Dzięki zawartym w niej składnikom niwelowane zostają różnice w fakturze i barwie podłoża. Farba PODKŁADOWA wnika głęboko w podłoże poprawiając przyczepność warstwy emulsji nawierzchniowej oraz zmniejsza jej zużycie. Farba jest paroprzepuszczalna, co umożliwia prawidłowe „oddychanie ścian". Stosowanie farby podkładowej MALFARB znacznie obniża koszt malowania, gdyż do uzyskania oczekiwanego efektu nie jest konieczne kilkukrotne nakładanie farby nawierzchniowej. Produkt przeznaczony jest do wymalowań wewnątrz pomieszczeń.

Sposób zastosowania

Przygotowanie podłoża:
Farba PODKŁADOWA wymaga podłoża mocno związanego, suchego, równego, bez spękań, oczyszczonego ze starych, łuszczących się powłok malarskich, wolnego od kurzu. W przypadku stwierdzenia potrzeby wzmocnienia podłoża, należy zastosować preparat Aktiv Grunt ewentualnie Reno Grunt. Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami klejowymi trzeba dokładnie oczyścić do odsłonięcia właściwego podłoża, natomiast powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy umyć wodą z dodatkiem detergentu. Suche spoiny płyt gipsowo-kartonowych przeszlifować papierem ściernym i odpylić.

Uwaga!: 
Tynki oraz wszelkiego typu produkty zawierające cement i wapno wymagają okresu karbonizacji (min. 28 dni). Pominięcie w wykonawstwie tego okresu grozi całkowitym zniszczeniem powłoki nakładanej farby. Malując zbyt słabe podłoże ryzykują Państwo powstawanie pęcherzy i łuszczenie się farby. Zbyt chłonne – niezagruntowane podłoże drastycznie obniża wydajność, co powoduje zwiększenie kosztów.

Przygotowanie produktu:
Farbę należy zawsze przed użyciem dokładnie wymieszać (nie stosować szybkoobrotowych mieszadeł). W uzasadnionych przypadkach (duża chłonność podłoża) zaleca się dwie warstwy farby podkładowej. Kolejną warstwę podkładu lub farby nawierzchniowej można nanosić po upływie 2-3 godzin - przy zachowaniu standardowych warunków (przy 20°C i 60% wilgotności powietrza).

Sposób nakładania:
Farba PODKŁADOWA może być nanoszona wszystkimi rodzajami narzędzi malarskich (pędzel, wałek, natrysk), przy czym do malowania pędzlem należy rozcieńczyć farbę wodą pitną (ok. 0,05-0,10 litra wody na 1 litr farby); w szczególności na powierzchniach o znacznej porowatości. Zalecamy następujące rodzaje wałków: flock, welur, wełniany.

Dane techniczne

 

Pobierz

Deklaracja zgodności
(PDF)
Karta techniczna
(PDF)
Atest higieniczny
(PDF)

Nasze marki

Studio Dekoral