Sigmetal Zincolor 3 in 1

Sigmetal Zincolor 3 in 1

Dostępne opakowania

1 L
1 L
2,5 L
2,5 L

Krótki opis

Sigmetal Zincolor 3 w 1 to jednoskładnikowa, antykorozyjna warstwa podkładowa, pośrednia i końcowa, do stosowania na powierzchniach z żelaza, stali, cynku, twardych tworzyw sztucznych, miedzi oraz aluminium wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, po uprzednim przygotowaniu powierzchni. Może być również stosowana na istniejących powłokach dobrze związanych z podłożem, po uprzednim sprawdzeniu kompatybilności powłok.

Sposób zastosowania

Przygotowanie podłoża

Usunąć rdzę, skórę walcową i zgorzeliny, odtłuścić powierzchnię. Usunąć stare, nienośne powłoki malarskie. Oszlifować przylegające stare i nośne powłoki malarskie. W razie potrzeby wyługować całość powierzchni i następnie zmyć strumieniem czystej wody pod ciśnieniem. W przypadku starych powłok należy sprawdzić kompatybilność produktów poprzez aplikację na małej powierzchni, następnie po wyschnięciu sprawdzić przyczepność powłok malarskich: wykonać nożem szereg nacięć na krzyż. Przykleić odcinek taśmy samoprzylepnej do siatki nacięć, oderwać gwałtownym ruchem i sprawdzić stopień oderwania powłoki.

Jeżeli przyczepność jest:
- Dobra / dopuszczalna: Nie usuwać powłoki.
- Słaba / bardzo słaba: Usunąć stare powłoki do odsłonięcia właściwego podłoża

Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie konieczności rozcieńczyć benzyną lakową (max. 3% obj.).

Systemy aplikacji

Pelna informacja dostępna w Karcie Technicznej produktu.

Dodatkowe informacje

Podczas malowania temperatura podłoża i otoczenia powinny być powyżej 5 °C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 85%. Po zakończeniu prac malarskich narzędzia należy umyć benzyną lakową. Wyrób biały nie jest przeznaczony do stosowania w komputerowym systemie kolorowania.

Zalecenia BHP i P.Poż

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Dane techniczne

Kolory Biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color PRO.
 
Gęstość 23oC, [g/cm3] 1,18 - 1,42
Temperatura zapłonu [oC] 47
Następna warstwa w 23oC i wilgotności wzgl. pow. 50%, [h] 24
Zawartość części stałych vol. % 46
Zalecana grubość suchej warstwy [μm] na warstwę 50
Pyłosucha w 23oC i wilgotności wzgl. pow. 50% po ok. [h] 8
Wygląd powłoki Satynowy
Rekomendowana ilość warstw 2-3
Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk
Wydajność do 9 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża

Pobierz

Karta techniczna
(PDF)
Karta charakterystyki
(PDF)

Nasze marki

Studio Dekoral