Sigmalife VS-X

Sigmalife VS-X

Dostępne opakowania

1 L
2.5 L

Polecane narzędzia

Pędzel płaski 6550 Pędzel płaski 6550

Krótki opis

Wyrób do użytku zewnętrznego i wewnętrznego, jako warstwa gruntująca, kolorująca surowe drewno, zapewniająca ochronę w systemie zabezpieczania, dekorowania i renowacji powierzchni drewnianych Sigmalife. Zabezpiecza powłokę przed działaniem grzybów pleśniowych.

Sposób zastosowania

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.
 
Powierzchnie zabrudzone przeszlifować i odpylić. Powierzchnie uprzednio malowane oczyścić do zdrowego podłoża: usunąć złuszczenia, przeszlifować i odpylić.
 

Malowanie

Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. Z uwagi na możliwe różnice w chłonności podłoża należy po ok. 10 min. sprawdzić stan powłoki i usunąć ewentualne zacieki. W przypadku stosowania VS-X jako powłoki wykończeniowej wyrób należy nanosić w 3 warstwach. W celu dodatkowej ochrony, po wymalowaniu zaleca się nałożenie 1 lub 2 warstw alkidowej lakierobejcy nawierzchniowej Sigmalife DS lub Sigmalife DS Acryl.
 

Dodatkowe informacje

Podczas malowania temperatura podłoża i otoczenia powinny być powyżej +8 °C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 85%. Wilgotność drewna powinna wynosić maksymalnie 16%. Bejca bezbarwna jest najmniej odporna na warunki atmosferyczne, dlatego nie zaleca się używać jej na zewnątrz. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć benzyną lakową lub rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych. Kolor zależy od wielu czynników, między innymi od rodzaju drewna, grubości aplikowanej powłoki oraz metody aplikacji, dlatego też przed malowaniem zaleca się przeprowadzenie próby aplikacyjnej na małej powierzchni. Nie chroni drewna przed rozwojem mikroorganizmów.
 

Zalecenia BHP i P.Poż

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Dane techniczne

Kolory Bezbarwny oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color PRO.
 
Gęstość 23oC, [g/cm3] 0,92
 
Temperatura zapłonu [oC] 56
 
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 16 h
 
Sposób nanoszenia Pędzel, natrysk
 
Zawartość części stałych vol. %
 
50
Zalecana grubość suchej warstwy [μm] 30
Pyłosucha po ok. [h] 3
 
Sucha dotykowo po ok. [h] 4
 
Wygląd powłoki
 
Satynowy
 
Rekomendowana ilość warstw 1-3
 
Wydajność do 22 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chropowatości i chłonności podłoża
 

Pobierz

Karta kolorów
(PDF)
Karta techniczna
(PDF)
Karta charakterystyki
(PDF)
Atest higieniczny
(PDF)

Nasze marki

Studio Dekoral