SIGMAFLOOR 2K EPOXY AQUA

SIGMAFLOOR 2K EPOXY AQUA

Dostępne opakowania

5 L

Najważniejsze zalety

  • bezzapachowy
  • 2w1 - grunt i warstwa nawierzchniowa
  • wysoka odporność na ścieranie
  • bardzo dobra odporność na środki chemiczne i regularną dezynfekcje
  • pyłoodporna

Krótki opis

Sigmafloor 2K Epoxy Aqua to dwuskładnikowa żywica epoksydowa do posadzek betonowych i ścian o średnim i wysokim obciążeniu użytkowym. Produkt przeznaczony jest do ochrony oraz dekoracji podłóg i ścian. Może być stosowany w budynkach użyteczności publicznej, w tym służby zdrowia i przemysłowych, parkingach, garażach, magazynach oraz budownictwie indywidualnym itp. Nadaje się zarówno do nowych budynków, jak i wykonywania renowacji na istniejących dobrze związanych z podłożem powłokach.
 

Sposób zastosowania

Przygotowanie podłoża

Farbę nanosić na podłoże wysezonowane, nośne, czyste, suche, zwarte, pozbawione kurzu, brudu, śladów oleju, smarów i innych zanieczyszczeń. Gładkie powierzchnie należy uszorstnić przed aplikacją produktu. Temperatura podłoża powinna wynosić od +10°C do +30°C i musi być o przynajmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy. Temperatura otoczenia powinna wynosić od 10°C do 35°C. 
Podłoża betonowe: mleczko cementowe lub niestabilne i nienośne fragmenty podłoża  należy usunąć przy użyciu odpowiednich metod (piaskowanie, ścieranie), usunąć pył. 
Podłoża bitumiczne: umyć i osuszyć powierzchnię. 
Renowacja istniejących powłok: Na istniejących wcześniej warstwach, jeśli posiadają dobrą przyczepność i są kompatybilne, tj. żywica epoksydowa, żywica alkidowa, uretan lub akryl: zszorstkować powierzchnię, odtłuścić ją, a następnie dokładnie umyć czystą wodą i osuszyć.

Przygotowanie produktu

Dokładnie wymieszać 5 litrów bazy (komponent A), następnie dodać utwardzacz (komponent B), cały czas intensywnie mieszając do uzyskania jednorodnej konsystencji. Przed nakładaniem odczekać 20 minut w temp. 20°C, następnie w razie konieczności rozcieńczyć. Zużyć w przeciągu 1,5 h od przygotowania (w temp. 20° C). Nie stosować po upływie wskazanego czasu przydatności. Nie dzielić składników na mniejsze porcje. Nie stosować bez utwardzacza.

Malowanie 

Pędzel (mniejsze powierzchnie) / wałek: 5 do 10% wody / Natrysk bezpowietrzny: 10% wody. Produkt do malowania pierwszej warstwy (gruntującej) koniecznie rozcieńczyć wodą dodając 20% wody obj. i w miarę możliwości nakładać wałkiem. Kolejną warstwę należy malować żywicą w postaci handlowej po min. 24 godzinach. Powłokę można ostrożnie użytkować przy małym obciążeniu po 48 godzinach od nałożenia ostatecznej warstwy. Pełną wytrzymałość powłoka uzyskuje po 4 dniach od nałożenia ostatniej warstwy. Niska temperatura i podwyższona wilgotność wydłużają czas schnięcia. Bezpośrednio po malowaniu narzędzia należy umyć wodą.

Dodatkowe informacje

Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze powietrza i podłoża +10 do +30 °C i wilgotności powietrza poniżej 80%. W pierwszym tygodniu po malowaniu powłokę należy użytkować ostrożnie – nie zmywać powierzchni wodą. Dla kolorów trudno kryjących należy użyć zalecanego w systemie kolorowania podkładu. W przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania, poszczególne szarże wyrobu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem. W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”. Przed aplikacją wyrobu prosimy o sprawdzenie zgodności koloru we wszystkich opakowaniach ze złożonym zamówieniem. Emisje do powietrza w pomieszczeniach zamkniętych: Klasa A+ (najniższa emisja).

Produkt nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 5 °C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.

 

Dane techniczne


Spoiwo Żywica Epoksydowa
Skład 2 Komponenty ( żywica – komponent A i utwardzacz – komponent B )
Czas sezonowania w 20°C 20 minut
Czas przydatności do użycia mieszaniny w 20°C* 1,5 h
 
Połysk Satyna - 15-25 GU przy 60°
Średnie zużycie 6 do 9 m²/L
Grubość powłoki na sucho 
 
50 do 80 µm na warstwę
 

Gęstość w 20°C

1,26 ± 0,05
 
Sucha masa, objętość 46% ± 2
 
Temperatura zapłonu Nie dotyczy
Czasy schnięcia w 20°C i przy wilgotności względnej 65%**
Sucha dotykowo: 4 h
Nadaje się do ponownego malowania: 24 h
Ruch pieszy: 2 dni
Intensywny ruch kołowy: 4 dni

BREEAM HEA9
Poziom emisji LZO mierzony zgodnie z wymogami ISO 11890-2: 2006 Normy prawne (g/l) Spełnia wymogi BREEAM HEA9
0,0 g/l 30 g/l Tak

LEED IEQ4.2 - 2009
Poziom emisji LZO mierzony w opakowaniu niezawierającym wody Normy prawne (g/l) Spełnia wymogi LEED IEQ4.2
0,0 g/l 50 g/l Tak

Pobierz

DWU-PPGDP-215.1-PL SIGMAFLOOR 2K EPOXY AQUA
(PDF)
Karta techniczna
(PDF)
Karta charakterystyki (utwardzacz)
(PDF)
Karta charakterystyki (baza)
(PDF)
Atest higieniczny
(PDF)

Nasze marki

Studio Dekoral