Sigmacryl Universal

Sigmacryl Universal

Dostępne opakowania

1 L
5 L
5 L
10 L
10 L

Najważniejsze zalety

  • dobra siła krycia
  • odporna na szorowanie
  • ekologiczna (bezrozpuszczalnikowa)
  • przepuszczalna dla pary wodnej
  • łagodny zapach

Polecane narzędzia

Wkład do wałka Polyamide Magic Wkład do wałka Polyamide Magic Wkład do wałka Microfibre Wkład do wałka Microfibre

Krótki opis

Farba akrylowa przeznaczona do malowania ścian wewnętrznych powierzchni takich jak: tynk, beton, cegła, płyta gipsowo-kartonowa, płyta pilśniowa itp. Tworzy estetyczną, wysokojakościową powłokę odporną na szorowanie. Może być stosowana we wszystkich typach obiektów użyteczności publicznej, służby zdrowia jak również w budownictwie indywidualnym. 

Sposób zastosowania

Przygotowanie podłoża

Stare powłoki farb oraz słabo związane i łuszczące się, należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą.
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, o wyrównanej chłonności.
Naprawy powierzchni należy wykonywać materiałami bez zawartości wapna.
Zarówno świeże jak i stare tynki oraz podłoża silnie chłonące wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) należy zagruntować  gruntem Sigmafix Universal.
Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów.
Pozostałości po farbach klejowych należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą.
Powierzchnie pomalowane farbami alkidowymi należy oczyścić i zmatowić w celu zwiększenia przyczepności.
Powierzchnie gładkie, bez struktury powinny być dokładnie wyrównane.
 

Malowanie

Świeże tynki cementowo-wapienne należy malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
Przed użyciem należy wyrób dokładnie wymieszać, a w razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 7% obj. Zalecana ilość warstw 2. Kolejną warstwę, bez rozcieńczania należy nakładać po wyschnięciu pierwszej.
Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.

Dodatkowe informacje

Dla kolorów trudno kryjących należy użyć zalecanego w systemie kolorowania podkładu.
Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze +5 do + 30° C i wilgotności względnej powietrza poniżej 85%.
Pełne właściwości mechaniczne powłoka uzyskuje po 4 tygodniach.
Nie stosować na emalie z połyskiem.
Nie zaleca się stosowania farby Sigmacryl Universal w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności np. w kuchniach i łazienkach pomalowanych farbami alkidowymi.
Niższa temperatura i większa wilgotność względna powietrza wydłuża czas wysychania powłoki. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz.
Przechowywać w temperaturze powyżej 0oCw chłodnym i suchym pomieszczeniu.
 

Zalecenia BHP i P.Poż

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Dane techniczne

Kolory Biały i kolory pastelowe dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color Pro.
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,370 ÷ 1,460
Lepkość Haake 23±1oC, [dPa * s] 30 ÷ 45
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 2 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2 h
 
Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk
Zawartość części stałych, min. [%wag]
 
32,7
Odczyn pH
 
8 ÷ 8,7
 
Stopień bieli min. [%] (dotyczy białego)
 
80
 
Zalecana grubość powłoki na mokro [μm] 140
Odporność na szorowanie
 
Klasa 2
 
Wygląd powłoki
 
Matowy
 
Największy rozmiar ziarna (granukacja) [μm]  Drobna do 100
 
Współczynnik kontrastu  Klasa 2 przy 7 m2/l
 
Rekomendowana ilość warstw
 
1-2
Wydajność do 10 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża

BREEAM HEA9
Poziom emisji LZO mierzony zgodnie z wymogami ISO 11890-2: 2006 Normy prawne (g/l) Spełnia wymogi BREEAM HEA9
0,0 g/l 30 g/l Tak

LEED IEQ4.2 - 2009
Poziom emisji LZO mierzony w opakowaniu niezawierającym wody Normy prawne (g/l) Spełnia wymogi LEED IEQ4.2
0,0 g/l 50 g/l Tak

Pobierz

Ecokarta
(PDF)
Karta techniczna
(PDF)
Karta charakterystyki
(PDF)
Raport palności
(PDF)
Atest higieniczny
(PDF)

Nasze marki

Studio Dekoral