Sigma Wallglue L7

Sigma Wallglue L7

Dostępne opakowania

10.000 L

Najważniejsze zalety

  • duża siła klejenia
  • wysoka zdolność wypełniania
  • łatwość użycia
  • zdolność regulacji wilgoci
  • możliwość kolorowania pod kolor farby nawierzchniowej

Krótki opis

Wodorozcieńczalny, kryjący klej Sigma Wallglue L7 na bazie polioctanu winylu przeznaczony jest do klejenia tapet z włókna szklanego Sigmascan, jak również do gruntowania przyklejonych już tapet Sigmascan.

Sposób zastosowania

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być spójne, suche i nośne.
Świeże podłoża mineralne:
Usuń wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki i zanieczyszczenia do odsłonięcia właściwego podłoża.
Podłoże naprawić i/lub wyrównać za pomocą masy szpachlowej niezawierającej wapna.
Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj gruntem Sigmafix Universal.
Powierzchnie pomalowane farbami dyspersyjnymi lub alkidowymi:
Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
Usuń wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb do odsłonięcia właściwego podłoża.
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, o wyrównanej chłonności.
Podłoża chłonne lub o nierównej chłonności zagruntuj gruntem Sigmafix Universal.
Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.
Powierzchnie pomalowane farbami alkidowymi należy oczyścić i zmatowić w celu zwiększenia przyczepności.
 

Malowanie

Nanieść klej Sigma Wallglue L7 w wybranym kolorze.
W razie potrzeby należy rozcieńczyć wodą w ilości max. 5% obj.
Przykleić tapetę Sigmascan, tak aby była gładka i łączyła się na styk.
Po ok. 4 godzinach na tapetę nanieść wałkiem Perlon warstwę Sigma Wallglue L7 w    wybranym kolorze.
Po wyschnięciu pomalować Sigmatex Superlatex, Sigma Polysatin SM lub Sigma Polygloss.
Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.           
 

 
Zalecenia BHP i P.Poż

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie  Charakterystyki.

Dane techniczne

Kolory Biały i kolory pastelowe dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color Pro.
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,330
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 16 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 16 h
 
Sposób nanoszenia pędzel lub wałek
Zawartość części stałych, min.[%obj.]
 
54,7
 
Rekomendowana ilość warstw 1-2
Wydajność Klejenie do 3,5 m2/l w zależności od wzoru Sigmascan
Gruntowanie: 10 m2/l

Pobierz

Karta techniczna
(PDF)
Karta charakterystyki
(PDF)
Atest higieniczny
(PDF)

Nasze marki

Studio Dekoral