Sigma Siloxan Fix Aqua

Sigma Siloxan Fix Aqua

Dostępne opakowania

10 L

Polecane narzędzia

Pędzel ławkowiec Pędzel ławkowiec

Krótki opis

Wodorozcieńczalny podkład na bazie żywic silikonowych do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Przeznaczony do gruntowania podłoża o normalnym stopniu absorpcji przed położeniem powłok wykończeniowych w systemie Sigma Siloxan. Odpowiedni do podłoży z cementu azbestowego, tynków cementowo- wapiennych, cegły, kredujących tynków wapiennych. Zalecany do pokrywania istniejących warstw farb emulsyjnych, świeżych tynków mineralnych i syntetycznych.

Sposób zastosowania

Przygotowanie podłoża

Podłoże do malowania musi być mocne chłonne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Stare luźno związane powłoki farb usunąć mechanicznie lub przez zmycie powierzchni ścian silnym strumieniem wody urządzeniami do mycia pod wysokim ciśnieniem do odsłonięcia właściwego podłoża. Dobrze związane powłoki farb mineralnych nie wymagają usunięcia. Ubytki i spękania podłoża uzupełniać zaprawą cementowo-wapienną lub wyrównującą. Świeże miejsca tynkowania zobojętnić. Mikroorganizmy usunąć za pomocą środka grzybobójczego.
 

Gruntowanie

Przed użyciem wyrób należy dobrze wymieszać. Rozcieńczyć wodą w stosunku objętościowym 1:1.
Gruntowanie elewacji budynków należy prowadzić do całkowitego nasycenia podłoża. Nie należy nakładać zbyt dużej ilości gruntu. Sprawdzenie prawidłowego gruntowania polega na spryskaniu wyschniętej, zagruntowanej powierzchni wodą.
- jeżeli woda jest wchłaniana, gruntowanie jest za słabe
- jeżeli woda tworzy krople, krople powoli są wchłaniane, gruntowanie należy uznać za prawidłowe.
Po zagruntowaniu podłoże powinno być matowe. Gruntowanie przeprowadzić, na co najmniej 6 godzin przed naniesieniem farby Sigmasiloxan Topcoat lub Sigma Indurin.

 
Dodatkowe informacje

Świeże tynki można gruntować po 2 tygodniach sezonowania.
Prace gruntujące należy przeprowadzać w temperaturze +5 do + 30° C i wilgotności względnej powietrza poniżej 85%.
Po zakończeniu gruntowania narzędzia umyj wodą.
Niesprzyjające warunki (wysoka wilgotność i niska temperatura powietrza) wydłużają czas schnięcia.
Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.

Zalecenia BHP i P.Poż

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Dane techniczne

Kolory Bezbarwny
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 0,95 ÷ 1,05
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 3 h
Sposób nanoszenia Pędzel
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 6 h
 
Zawartość części stałych, min. [%obj.]
 
15,0
Grubość powłoki na sucho [μm] ≤ 50 (E1)
Wielkość ziarna [μm] < 100 Drobne (S1)
 
Odczyn pH 8,0 ÷ 9,0
Współczynnik przenikania pary wodnej
 
 Sd < 0,14 [m]
Duży Klasa 1 (V1)
> 150 [g/(m2·d)]
Duży Klasa 1 (V1)
 Rekomendowana ilość warstw
 
1-2
 
Wydajność do 12 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności ichropowatości podłoża
 
 Klasyfikacja E1, S1, V1

Pobierz

Karta techniczna
(PDF)
Karta charakterystyki
(PDF)
Atest higieniczne
(PDF)

Nasze marki

Studio Dekoral