Sigma Polymatt

Sigma Polymatt

Dostępne opakowania

12.5 L
12.5 L

Najważniejsze zalety

  • odporna na szorowanie
  • bardzo dobra siła krycia
  • głęboki mat

Polecane narzędzia

Wkład do wałka Polyamide Magic Wkład do wałka Polyamide Magic Wkład do wałka Microfibre Wkład do wałka Microfibre

Krótki opis

Farba do użytku wewnętrznego, o wysokiej sile krycia. Do malowania powierzchni takich jak tynki cementowo-wapienne, syntetyczne i gipsowe, płyty gipsowo – kartonowe, tapety papierowe i z włókna szklanego. Szczególnie przydatna do powierzchni narażonych na intensywną eksploatację w obiektach takich jak szpitale, szkoły, przedszkola, dla wymalowań, które nie powinny wydzielać substancji zapachowych podczas malowania i po wyschnięciu.

Sposób zastosowania

Przygotowanie podłoża

 
Stare powłoki farb oraz słabo związane i łuszczące się, należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą.
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, o wyrównanej chłonności.
Naprawy powierzchni należy wykonywać materiałami bez zawartości wapna.
Zarówno świeże jak i stare tynki oraz podłoża silnie chłonące wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) należy zagruntować  gruntem Sigmafix Universal.
Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów.
Pozostałości po farbach klejowych należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą.
Powierzchnie pomalowane farbami alkidowymi należy oczyścić i zmatowić w celu zwiększenia przyczepności.
Powierzchnie gładkie, bez struktury powinny być dokładnie wyrównane.

Malowanie

Świeże tynki cementowo-wapienne należy malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
Przed użyciem należy wyrób dokładnie wymieszać, a w razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 5% obj. Zalecana ilość warstw 1-2. Kolejną warstwę, bez rozcieńczania należy nakładać po wyschnięciu pierwszej.
Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.
 

Dodatkowe informacje

Dla kolorów trudno kryjących należy użyć zalecanego w systemie kolorowania podkładu.
Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze +5 do + 30° C i wilgotności względnej powietrza poniżej 85%.
Pełne właściwości mechaniczne powłoka uzyskuje po 4 tygodniach.
Niższa temperatura i większa wilgotność względna powietrza wydłuża czas wysychania powłoki.
Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.
 

 

Zalecenia BHP i P.Poż

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Dane techniczne

Kolory Biały i kolory pastelowe dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color Pro.
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,35 ÷ 1,44
Lepkość Haake 23±1oC, [dPa * s] 42 ÷ 56
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 3 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4 h
 
Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk
Zawartość części stałych, min. [%wag]
 
50,0
Odczyn pH
 
8 ÷ 8,7
 
Stopień bieli min. [%] (dotyczy białego)
 
80
 
Zalecana grubość powłoki na mokro [μm] 125
Odporność na szorowanie
 
Klasa 2
 
Wygląd powłoki
 
Głęboki mat
 
Największy rozmiar ziarna (granukacja) [μm]  Drobna do 100
 
Współczynnik kontrastu (zdolność krycia)
 
Klasa 1 przy 8 m2/l
 
Rekomendowana ilość warstw
 
1-2
 
Wydajność do 8 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża
 

Pobierz

Karta techniczna
(PDF)
Karta charakterystyki
(PDF)
Atest higieniczny
(PDF)

Nasze marki

Studio Dekoral