Sigma Memo Paint

Sigma Memo Paint

Dostępne opakowania

0,68 L
0,68 L
0,12 L
0,12 L

Najważniejsze zalety

  • nadaje się do pisania przy pomocy markerów sucho ścieralnych i kredowych
  • funkcja powierzchni tablicowej
  • jednowarstwowa
  • nadaje się do czyszczenia przy pomocy środków i gąbek do tablic sucho ścieralnych
  • wysoki połysk

Krótki opis

Farba dwuskładnikowa na bazie polisiloksanu, o cechach tablic sucho ścieralnych, do zastosowań na wodnych lakierach i farbach lateksowych. Pomalowana gładka powierzchnia nadaje się do pisania markerami sucho ścieralnymi oraz kredowymi (nietrwałymi, możliwymi do usunięcia za pomocą środków do tablic lub gąbką). Jedna warstwa wystarcza do uzyskania pożądanego efektu. Najlepsze wyniki osiągane są na gładkich podłożach uprzednio pomalowanych farbami lateksowymi. Memo Paint można aplikować na wszelkiego rodzaju powierzchniach (np. płyty g-k, tynki gipsowe, beton architektoniczny itd.) oraz drewnianych i drewnopochodnych (np. płyty laminowane, MDF, HDF) uprzednio pomalowanych farbami marki Sigma.

Sposób zastosowania

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie wcześniej pokryte wodnymi lakierami lub farbami ściennymi należy dokładnie oczyścić i odtłuścić. Następnie pokryć warstwą Sigma Memo Paint. Najlepsze wyniki osiągane są na gładkich podłożach pokrytych kolorowym wodnym lakierem lub farbą ścienną. Sigma Memo Paint stosowana na farbie alkidowej powoduje wzrost zażółcenia. Im bardziej gładkie podłoże tym lepszy jest efekt tablicy sucho ścieralnej. Produkt jest bardzo płynny z tego powodu surowe powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być dokładnie zagruntowane. Zastosowanie Memo Paint, jako warstwy nawierzchniowej w większości przypadków powoduje nasycenie koloru farby.
 
 
Malowanie

Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj łącząc ze sobą składniki. Całą zawartość składnika Memo Paint utwardzacz (składnik B) należy dodać do składnika Memo Paint base (składnik podstawowy A). Następnie dokładnie wymieszać ze sobą składniki wytrząsając przez 3 minuty. Proporcja mieszania: 85 składnik podstawowy:  15 utwardzacz (części objętości). Zużyć w ciągu 4h od wymieszania! Po tym czasie produkt nie nadaje się do aplikacji. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj benzyną lakową. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.  

 
Dodatkowe informacje

Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia +5 do +30°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Nie zaleca się aplikacji wyrobu przy niskiej wilgotności względnej powietrza. Powłoka uzyskuje pełne utwardzenie po upływie 7 dni, natomiast do zamalowania nadaje się po przynajmniej 5 godzinach  i maksymalnie do 30 dni. Zapisywana może być po min. 6 dniach. Niższa temperatura  i większa wilgotność względna powietrza wydłuża czas wysychania powłoki. Szczegółowe informacje zawiera przedstawiona powyżej Tabela czasu schnięcia. Powłoka uzyskuje własności tablicy sucho ścieralnej w użytku wyłącznie z możliwymi do usunięcia markerami. Do precyzyjnych linii najlepiej korzystać z taśmy do detali np.: Taśmy papierowej niebieskiej odpornej na UV marki Dekoral Gold. Podczas aplikacji wyrobu należy zwracać uwagę na zabezpieczenie krawędzi malowanych pól. Najlepszy efekt równej krawędzi uzyskuje się poprzez nałożenie drugiej warstwy farby stanowiącej tło pod farbę Memo Paint na powierzchnie obrysowaną taśmą malarską (farba „uszczelnia” krawędź taśmy malarskiej). Taśmę usuwamy dopiero po wymalowaniu farby Memo Paint, po jej wstępnym wyschnięciu, min. 3-4 godzinach. Przy przemalowaniu Memo Paint na istniejące farby (w jasnych pastelowych kolorach) z widoczną wyraźną strukturą do zabezpieczenia przed podciekaniem pod taśmą, można zastosować akryl lekki szybkoschnący. Należy unikać zbyt obfitego nakładania farby Sigma Memo Paint na malowaną powierzchnię. 
 
Produkt nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0 °C w chłodnym  i suchym pomieszczeniu.  Farba spełnia wszystkie wymagania Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opisanych w zeszycie ITB nr 387/2011 Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne rozdz. 6. Wymagania dotyczące powłok malarskich. 
 
 
 

Dane techniczne

Kolory Transparentna
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,1
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 2,5 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 5 h
 
Sposób nanoszenia pędzel, wałek 
Zalecana grubość powłoki na mokro [μm] 25
Odporność na szorowanie
 
Klasa 1
 
Wygląd powłoki Połysk
 
Największy rozmiar ziarna (granukacja) [μm]  nie dotyczy
 
Współczynnik kontrastu (zdolność krycia)  nie dotyczy
 
Wydajność do 12 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża

Pobierz

Karta techniczna
(PDF)
KARTA CHARAKTERYSTYKI UTWARDZACZ
(PDF)
KARTA CHARAKTERYSTYKI BAZA
(PDF)
ATEST HIGIENICZNY
(PDF)

Nasze marki

Studio Dekoral