Sigma Indurin

Sigma Indurin

Dostępne opakowania

1 L
4 L
12.5 L
12.5 L

Najważniejsze zalety

  • bardzo dobre krycie
  • matowa
  • niska chłonności wody
  • ochrona betonu przed korozją

Polecane narzędzia

Wkład do wałka Owcza Wełna Extra Wkład do wałka Owcza Wełna Extra Wkład do wałka Polyamide Wkład do wałka Polyamide Wkład do wałka Polyamide Magic Wkład do wałka Polyamide Magic

Krótki opis

Silikonowana farba fasadowa na bazie kopolimerów akrylowych, zawierająca specjalne środki silikonowe dodatkowo polepszające własności farby. Do zastosowań zewnętrznych na skarbonatyzowane tynki mineralne, tynki na bazie żywic syntetycznych, podłoża ceglane, konstrukcje betonowe, nośne stare powłoki farb. Wyrób może być stosowany do malowania ścian wewnątrz pomieszczeń. W zestawie z Sigmafix Universal tworzy system do powłokowego zabezpieczania betonu przed korozją (Aprobata Techniczna IBDiM).

Sposób zastosowania

Przygotowanie podłoża

Farbę Sigma Indurin należy stosować na wysezonowane tynki.
Podłoże musi być nośne, bez rys i spękań, odtłuszczone, czyste, suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). Nie należy stosować wyrobu na podłoża o podwyższonej wilgotności ze względu na możliwość występowania wykwitów i wysoleń Podłoże niemalowane: Zarówno świeże jak i stare tynki oraz podłoża silnie chłonące wodę (podłoża nigdy nie malowane) należy zagruntować gruntem Sigmafix Universal lub Sigma Siloxan Fix. Podłoże malowane: Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów.
W przypadku stosowania farb kolorowych, szczególnie kolorów ciemnych należy podłoże zneutralizować, aby uniknąć efektu wykwitów solnych lub alkalnych (np. świeże miejsca tynkowania zobojętnić za pomocą preparatu zawierającego rozpuszczone w wodzie fluorokrzemiany).
 


Malowanie

Świeże tynki cementowo-wapienne należy malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
Przed użyciem należy wyrób dokładnie wymieszać, a w razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 5% obj. Zalecana ilość warstw 2. Kolejną warstwę, bez rozcieńczania należy nakładać po wyschnięciu pierwszej.
Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.
 


Dodatkowe informacje

Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze +5 do + 30° C i wilgotności względnej powietrza poniżej 75%.
Należy zwrócić uwagę, aby malowane podłoże nie było nagrzane słońcem. Pełne właściwości mechaniczne powłoka uzyskuje po 4 tygodniach. Niższa temperatura i większa wilgotność względna powietrza wydłuża czas wysychania powłoki. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0 °C w chłodnym i suchym pomieszczeniu. Wyrób biały nie jest przeznaczony do stosowania w komputerowym systemie kolorowania.


Zalecenia BHP i P.Poż

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Dane techniczne

Kolory Biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color PRO.
Lepkość Haake 23±1oC, [dPas] 55,0 ÷ 65,0
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,50 ÷ 1,60
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 2 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2 h
 
Sposób nanoszenia Pędzel, wałek lub natrysk
 
Zawartość części stałych, min. [%wag]
 
55
Wielkość ziarna [μm] 100 - 300 Drobne (S1)
 
Wygląd powłoki Matowy
 
Grubość powłoki na sucho [μm] 100 - 200 (E3)
Współczynnik przenikania pary wodnej Sd  ≥ 0,14
      < 1,4[m]
Średnia Klasa 2 (V2)

≤ 150 [g/(m2· d)]
> 15 [g/(m2·d)]
Średnia Klasa 2 (V2)
Przepuszczalność wody [kg/(m2· h0,5)]  ≤0,1
Mała Klasa 3 (W3)
Przepuszczalność dwutlenku węgla Sd [m]  Sd 117 (C1)
 
Przepuszczalność dwutlenku węgla [g/(m2 ·d)] < 5 (C1)
 
Klasyfikacja G3, E3, S1, V2, W3, A0, C1
Rekomendowana ilość warstw 2
 
Wydajność do 7 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża

Pobierz

Karta techniczna
(PDF)
Karta charakterystyki
(PDF)
Deklaracja Właściwości Użytkowych
(PDF)
DWU-PPGDP-141.1
(PDF)
Atest higieniczny
(PDF)

Nasze marki

Studio Dekoral