Sigma Contour Aqua PU Gloss

Sigma Contour Aqua PU Gloss

Dostępne opakowania

1 L
1 L
2,5 L
2,5 L

Krótki opis

Nawierzchniowa emalia na bazie żywic poliuretanowych z innowacyjną technologią LTA+, która zapewnia wysoką odporność na ścieranie oraz całkowicie zabezpiecza powłokę przed destrukcyjnym działaniem tłuszczu i brudu. Emalia przeznaczona jest do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, na podłoża drewniane, drewnopochodne, twarde PCV oraz stalowe uprzednio zagruntowane. W zestawie z Sigma Contour Aqua PU Primer tworzy doskonały zestaw odcinający na drewno zawierające olejki i garbniki. Powierzchnie metalowe należy zagruntować podkładem antykorozyjnym Sigmetal Multiprimer Aqua lub Sigmetal Direct. Doskonale sprawdza się również we wszelkiego rodzaju renowacjach istniejących powłok oraz na podłożach mineralnych.

Sposób zastosowania

Przygotowanie podłoża

Z podłoża przeznaczonego do malowania należy usunąć wszelkie zabrudzenia i nierówności, podłoże odtłuścić i wysuszyć. W razie potrzeby uszorstnić i odpylić
 
Drewno surowe należy zaimpregnować stosując Sigmalife VS-X. Następnie zagruntować Sigma Contour Aqua PU Primer. Użycie podkładu zaleca się również na stare powłoki w celu zwiększenia przyczepności następnych warstw i izolacji garbników oraz olejków zawartych w drewnie (min. 2 warstwy). Przy renowacji wymalowań stare powłoki należy przeszlifować papierem ściernym a następnie odpylić i umyć. Powłoki złuszczone i spękane usuń a następnie przeszlifuj i odpyl. W przypadku szpachlowania starych powierzchni lamperii, a także w celu odcięcia intensywnych kolorów podłoża całość zagruntuj farbą Sigma Contour Aqua PU Primer. Powierzchnie metalowe należy wcześniej zagruntować podkładem antykorozyjnym Sigmetal Multiprimer Aqua lub Sigmetal Direct.
 
W przypadku malowania tworzyw sztucznych z uwagi na różnorodną, jakość materiałów dostępnych na rynku w celu oceny stopnia przyczepności należy najpierw nanieść warstwę na małej płaszczyźnie celem przeprowadzenia próby.
 

Malowanie

Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie konieczności rozcieńczyć wodą. Zbyt duża ilość rozcieńczalnika może powodować zacieki i wydłużać czas schnięcia.

Dodatkowe informacje

Podczas malowania temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić powyżej 7 °C, a wilgotność względna powietrza nie powinna się zawierać między 60% a 85%.
Wilgotność drewna powinna wynosić maksymalnie 16%. Do rozcieńczania i mycia narzędzi należy stosować czystą wodę.

Zalecenia BHP i P. Poż

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie: www.sigmacoatings.com.pl
 

Dane techniczne

Kolory Biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color PRO.
Gęstość 23oC, [g/cm3] 1,26
Temperatura zapłonu [oC] nie dotyczy 
Następna warstwa w 23oC i wilgotności wzgl. pow. 50%, [h] 16
Zawartość części stałych vol. % 39
Zalecana grubość suchej warstwy [μm] na warstwę 35
Pyłosucha w 23oC i wilgotności wzgl. pow. 50% po ok. [h] 1
Sucha dotykowo w 23oC i wilgotności wzgl. pow. 50% po ok. [h]  2
Rekomendowana ilość warstw 1-2
Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk
Wydajność do 11 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża

Pobierz

Atest higieniczny
(PDF)
Karta techniczna
(PDF)
Karta charakterystyki
(PDF)

Nasze marki

Studio Dekoral