Sigma Ceramic Clean

Sigma Ceramic Clean

Dostępne opakowania

2,5 L
2,5 L

Najważniejsze zalety

  • najwyższa odporność na szorowanie
  • ceramiczna technologia hybrydowa
  • plamoodporna i hydrofobowa - odpycha płynne zabrudzenia
  • wysoka wytrzymałość na najczęstsze środki dezynfekujące i detergenty
  • bardzo dobra rozlewność
  • doskonała aplikacja

Krótki opis

Wodorozcieńczalna farba Ceramic Clean na bazie wysokogatunkowych dyspersji akrylowych, przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, powierzchni betonowych, tynków gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych i powierzchni pomalowanych farbami emulsyjnymi. Pomalowane powierzchnie charakteryzują się najwyższą odpornością na zabrudzenia oraz na działanie różnego rodzaju środków czyszczących i dezynfekujących. Szczególnie polecana do powierzchni narażonych na intensywną eksploatację w obiektach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola, hotele oraz w branży gastronomicznej i przemyśle spożywczym.

Sposób zastosowania

Przygotowanie podłoża 


Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą. Usuń wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb do odsłonięcia właściwego podłoża. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, o wyrównanej chłonności. Tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj gruntem Sigmafix Universal. Powierzchnie zagrzybione należy oczyścić wodnym roztworem środka dezynfekującego przy użyciu szczotki. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących (np. mydło malarskie). Powierzchnie pomalowane farbami alkidowymi należy odtłuścić i zmatowić w celu zwiększenia przyczepności. Naprawy powierzchni należy wykonywać materiałami bez zawartości wapna. Powierzchnie gładkie bez struktury powinny być dokładnie wyrównane. 
 
Malowanie


Świeże tynki cementowo-wapienne maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia. Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu. 
 
Dodatkowe informacje  


Dla kolorów trudno kryjących należy użyć zalecanego w systemie kolorowania podkładu. Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia +5 do +30 °C i wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Nie zaleca się aplikacji wyrobu przy niskiej wilgotności względnej powietrza. Pełne właściwości mechaniczne powłoka uzyskuje po 4 tygodniach. Większość zanieczyszczeń można usunąć letnią wodą i miękką ściereczką, po upływie 4 tygodni od pomalowania. Do usuwania zanieczyszczeń, takich jak kawa, herbata, wino należy użyć wody z niewielkim dodatkiem detergentu. Nie absorbuje zabrudzeń i plam takich jak: ketchup, majonez, musztarda, cola, olej, czekolada, kreda, szminka, sok pomarańczowy, marchewkowy, z czarnej porzeczki, koncentrat buraczany (usunąć do 1 h). Kawa, herbata, wino (usunąć do 15 min.) 
Niższa temperatura i większa wilgotność względna powietrza wydłuża czas wysychania powłoki. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0 °C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.  
 Optymalny poziom oczyszczenia osiąga się, jeżeli Ceramic Clean po pełnym usieciowaniu, co następuje po okresie ok. 3-4 tygodniach od aplikacji ostatniej warstwy. Większość zanieczyszczeń można usunąć letnią wodą i miękką ściereczką.   W przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania, poszczególne szarże wyrobu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem. W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”.  Przed aplikacją wyrobu prosimy o sprawdzenie zgodności koloru we wszystkich opakowaniach ze złożonym zamówieniem. Farba spełnia wszystkie wymagania Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opisanych w zeszycie ITB nr 387/2011 Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne rozdz. 6. Wymagania dotyczące powłok malarskich. 

Dane techniczne

Kolory Kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color Pro. Palety: Chromatic, NCS, RAL i inne.
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,23÷1,31 
Lepkość Haake 23±1oC, [dPa * s] 41,0÷80,0 
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 4 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 6 h 
 
Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk
Zawartość części stałych, min. [%wag]
 
50,0
Odczyn pH
 
7,5÷8,5 
Stopień bieli min. [%] (dotyczy białego)
 
82
 
Zalecana grubość powłoki na mokro [μm] 140
Odporność na szorowanie
 
Klasa 1
 
Wygląd powłoki
 
Matowy 
Największy rozmiar ziarna (granukacja) [μm]  Drobna do 100
 
Współczynnik kontrastu (zdolność krycia)
 
Klasa 2 przy 7 m2/l
 
Rekomendowana ilość warstw 1-2
Wydajność 7 do 9 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża
 

BREEAM HEA9
Poziom emisji LZO mierzony zgodnie z wymogami ISO 11890-2: 2006 Normy prawne (g/l) Spełnia wymogi BREEAM HEA9
0,0 g/l 30 g/l Tak

LEED IEQ4.2 - 2009
Poziom emisji LZO mierzony w opakowaniu niezawierającym wody Normy prawne (g/l) Spełnia wymogi LEED IEQ4.2
0,0 g/l 50 g/l Tak

Pobierz

Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej
(PDF)
Ecokarta
(PDF)
Karta techniczna
(PDF)
Karta charakterystyki
(PDF)
Atest higieniczny
(PDF)

Nasze marki

Studio Dekoral