Amarol Triol

Amarol Triol

Dostępne opakowania

1 L
1 L
5 L
5 L

Najważniejsze zalety

  • dobra przyczepność
  • przepuszczalna dla pary wodnej
  • bardzo dobrze kryjąca, zwłaszcza na krawędziach
  • odporna na działanie czynników atmosferycznych
  • trwała

Polecane narzędzia

Pędzel płaski 6550 Pędzel płaski 6550 Wkład do wałka Felt Wkład do wałka Felt

Krótki opis

Emaila alkidowa przeznaczona do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, jako farba gruntująca, podkładowa oraz wykończeniowa do drewna konstrukcyjnego i wyrobów drewnopochodnych. Emalię można stosować do malowania stali i renowacji elementów stalowych i żeliwnych uprzednio zabezpieczonych antykorozyjnie. Polecana również do malowania lamperii na podłożach mineralnych w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej.

Sposób zastosowania

Przygotowanie podłoża

Z podłoża przeznaczonego do malowania należy usunąć wszelkie zabrudzenia i nierówności, podłoże odtłuścić i wysuszyć. Przy malowaniu powierzchni, które dotąd nie były malowane zalecane jest stosowanie farb podkładowych. Drewno surowe należy zaimpregnować stosując Sigmalife VS-X. Następnie zagruntować Amarol Primer. Powierzchnie stalowe lub żeliwne należy zagruntować podkładem antykorozyjnym Cekor R marki Sigma.
Przy renowacji wymalowań stare powłoki należy przeszlifować papierem ściernym i usunąć pył. Powłoki złuszczone i spękane usuń a następnie przeszlifuj i odpyl. W przypadku szpachlowania starych powierzchni lamperii, a także w celu odcięcia intensywnych kolorów podłoża całość zagruntuj farbą Amarol Triol.
 

Malowanie

Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie konieczności rozcieńczyć benzyną lakową (max 3% obj.).

Dodatkowe informacje
Podczas malowania temperatura podłoża i otoczenia powinny być powyżej 5 °C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 85%. Wilgotność drewna powinna wynosić maksymalnie 16-20%. Po zakończeniu prac malarskich narzędzia należy umyć benzyną lakową. Wyrób biały nie jest przeznaczony do stosowania w komputerowym systemie kolorowania.

Zalecenia BHP i P.Poż

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Dane techniczne

Kolory Biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color PRO.
 
Gęstość 23oC, [g/cm3] 1,28
 
Temperatura zapłonu [oC] 39
 
Nastepna warstwa po ok. [h] 16
 
Sposób nanoszenia Wałek, pędzel lub natrysk
 
Zawartość części stałych vol. %
 
54
Zalecana grubość suchej warstwy [μm] na warstwę
 
35
Pyłosucha po ok. [h]  2
Sucha dotykowo po ok. [h]  4
 
Wygląd powłoki Satynowy
 
Rekomendowana ilość warstw 2
 
Wydajność do 15 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża
 

Pobierz

Karta techniczna
(PDF)
Raport palności
(PDF)
Karta charakterystyki
(PDF)

Nasze marki

Studio Dekoral